Publikováno: 18. 2. 2019

Radka Nováková: Kultura neslyšících

DVD je zaměřeno více směrem k laické veřejnosti, je osvětovou snahou o jednoduché a srozumitelné podání základního přehledu otázek a odpovědí souvisejících s kulturou Neslyšících.

Radka Nováková: Kultura neslyšících

V úvodu DVD je věnován prostor pro ujasnění nejčastěji používaných termínů, jakými jsou např. kultura, komunita, mateřský jazyk apod. DVD je členěno na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje především základní informace, na základě kterých je možné vytvořit si představu o kultuře Neslyšících. Praktická část pak obsahuje různé ilustrující příběhy ve znakovém jazyce, úkoly a hry. V praktické části jsou navíc videobonusy, nad nimiž bude moci zájemce přemýšlet na základě kladených otázek.

E-shop České komory tlumočníků znakového jazyka