Publikováno: 18. 2. 2019

Martina Kronusová: Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící

Martina Kronusová: Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící

Publikace je rozdělena do tří částí. První se věnuje subjektům, které klienti kontaktují s žádostí o tlumočení a které samy nějaký typ tlumočení zajišťují a proplácejí. Patří sem pečovatelské služby a Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. Zčásti tlumočení zprostředkovávají také organizace neslyšících, ale ty jsou především zaměstnavateli tlumočníků, proto nejsou v první části přímo uvedeny. Ve druhé části jsou zahrnuty subjekty, které tlumočníky zaměstnávají. To jsou zejména školy, provozovatelé televizních stanic a část organizací pro neslyšící. Třetí část se věnuje subjektům, které si tlumočníky najímají vždy a nebo téměř vždy přes zprostředkovatele. Jsou to zejména úřady, policie, soudy, zaměstnavatelé neslyšících, pořadatelé kurzů a jednotlivci. Zvláštní skupinou jsou divadla, která někdy také tlumočníka zaměstnávají. Z větší části ale patří do této třetí skupiny. Kapitoly jsou doplněny o zajímavé zkušenosti tlumočníků, kteří již mnoho let vykonávají toto povolání. Rovněž jsou zde zachyceny některé situace, do kterých se tlumočník v praxi může dostat.

E-shop České komory tlumočníků znakového jazyka