Publikováno: 1. 3. 2013

Literatura o hluchoslepotě

Seznam doporučené literatury uváděné v on-line publikaci Hluchoslepí mezi námi
Literatura o hluchoslepotě