Publikováno: 18. 2. 2019

Kateřina Červinková Houšková, Tamara Kováčová: Umělecké tlumočení do znakového jazyka

Kateřina Červinková Houšková, Tamara Kováčová: Umělecké tlumočení do znakového jazyka

Publikace je rozdělena do tří částí. V první části jsou čtenáři ve stručnosti seznámeni s počátky uměleckého tlumočení v České republice, s pojmem umělecké tlumočení obecně a s nejzákladnějšími požadavky na tlumočníka v této oblasti. Autorkou druhé části publikace, věnující se divadelnímu tlumočení, je Tamara Kováčová, která přináší čtenáři co nejširší charakteristiku tlumočnické práce v divadle. Autorka vychází především ze zahraniční literatury, jejíž poznatky adaptuje na současnou českou situaci, a informace doplňuje celou řadou postřehů z českého prostředí, včetně ilustrativních fotografií. Třetí část je věnována tlumočení hudby a zpěvu. Její autorka Kateřina Červinková Houšková vycházela především ze své osobní zkušenosti a zkušeností svých kolegů-tlumočníků v České republice. Pro lepší pochopení slouží taktéž bohatý ilustrativní materiál z českého prostředí. Pro větší přehlednost jsou na konec každé kapitoly nejdůležitější body vždy shrnuty do stručné tabulky.

E-shop České komory tlumočníků znakového jazyka