Publikováno: 18. 2. 2019

Barbora Kosinová: Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících

Publikaci je věnována problematice kulturní a jazykové menšiny Neslyšících.

Barbora Kosinová: Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících

Probrány jsou základní definice kulturní a jazykové menšiny a kritéria, podle kterých se tyto menšiny definují. Dále je pozornost věnována komunitě Neslyšících, identitě Neslyšícího, komunikačním normám a kulturním hodnotám českých Neslyšících a jejich kulturnímu životu ve většinové slyšící společnosti.

E-shop České komory tlumočníků znakového jazyka