Publikováno: 18. 2. 2019

Alena Macurová: Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí

Publikace pojednává o dějinách výzkumu znakových jazyků. Shrnuje informace o výzkumech, které probíhaly v zahraničí, soustředí se přitom v první řadě na informace o poznatcích ze základního výzkumu různých znakových jazyků.

Alena Macurová: Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí

V návaznosti na informace o výzkumech cizích znakových jazycích pak podává výčet výsledků úvah o českém znakovém jazyce a o komunikaci českých neslyšících a uvádí bibliografii českých prací, které se českému znakovému jazyku věnují.

E-shop České komory tlumočníků znakového jazyka