Publikováno: 22. 2. 2013

Vozka. Magazín o životě a pro život na vozíku

Časopis o všem, co se týká tělesně znevýhodněných vycházející již od roku 1998!
Vozka. Magazín o životě a pro život na vozíku

Vozka. Magazín o životě a pro život na vozíku

 • Informace z celé ČR
 • Zpravodajství
 • Služby organizací zdravotně handicapovaných, neziskových, státní správy a samosprávy
 • Příležitosti k aktivnímu životu – kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací
 • Sociální služby
 • Tipy na výlet, pobyty a bezbariérovou dovolenou, motorismus
 • Bezbariérové úpravy bytů, drobné nápady čtenářů
 • Poradenské rubriky, zajímavosti
 • Zdravotnictví, kompenzační pomůcky
 • Zajímaví lidé a organizace, rozhovory
 • Rady do života, mezilidské vztahy
 • Psaný a kreslený humor
 • Články čtenářů, líčících své zážitky z akcí a starosti i radosti ze života s handicapem
 • Bohatý fotografický a obrázkový doprovod

Vydává: Ostravská organizace vozíčkářů o. s.

Registrace: MK ČR E 12818-PP

Provedení: Černobílé s barevnou obálkou a barevnou inzertní přílohou, 72–80 stran formátu A4. Texty, fotografie, obrázkový a grafický doprovod, 4 čísla za rok

Zdroj: http://www.vozka.org/