Publikováno: 15. 2. 2019

The Accessible Museum

The Accessible Museum

Sborník vydaný Americkou asociací muzeí se na příkladech vybraných muzeí a galerií zabývá modelovými programy pro postižené návštěvníky muzeí a seniory.

Marcia Sartwell: The Accessible Museum. Model Programs of Accessibility for Disabled and Older People. 184 stran American Association of Museums. Washington 1992

K prezenčnímu studiu si knihu můžete zapůjčit zde