Publikováno: 23. 12. 2013

Muzea pro všechny, Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR

Sborník příspěvků ze VII. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví

VII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. Muzeum pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích, Brno, 3.-4. listopadu 2011, Sborník příspěvků. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2012. ISBN 978-80-86611-48-8.

Sborník si můžete objednat na adrese sekretariátu AMG

Asociace muzeí a galerií ČR
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00  Praha 1 - Nové Město

nebo na e-mailové adrese: vestnik@cz-museums.cz

Zdroj: http://www.cz-museums.cz/web/amg/publikace

VII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. Muzeum pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích

Obsah

9/ Úvodní projev

 • PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, Národní muzeum

12/ Handicapovaní a dobrovolníci v paměťových institucích České republiky. Úvod do problematiky

 • PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně pro oblast památkové péče, muzeí a galerií, regionální a národnostní kultury, Ministerstvo kultury ČR

19/ Přístupnost muzeí a galerií v památkově chráněných objektech. Legislativa a přístup k objektům. Bezbariérové úpravy v objektu

 • Ing. Dagmar Lanzová a Ing. Milena Antonovičová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

23/ Jak jsou přístupná muzea v České republice pro imobilní návštěvníky?

 • PhDr. František Šebek, Východočeské muzeum Pardubice, Čestný člen AMG

29/ Monitoring přístupnosti kulturních institucí. Potřeba odbornosti při realizaci mapování v aktivní spolupráci s osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

 • Mgr. Tomáš Lanc a Ing. Marie Málková, Pražská organizace vozíčkářů, o. s.

36/ Muzeum jako Přátelské místo

 • Mgr. Pavel Wiener, Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové

39/ Muzeum bez bariér. Webové informační fórum

 • Mgr. Ing. Ivana Havlíkova a Mgr. Aleš Česal, Ventrum pro prezentaci kulturního dědictví, Národní muzeum

43/ Hapestetika v muzeích a galeriích

 • Vladěna Sýkorová, Sdružení Hapestetika

44/ Outreach: Muzejně-galerijní vzdělávání znevýhodněných v jejich přirozeném prostředí

 • Mgr. Alice Stuchlíková, Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovi univerzity

51/ Involving Everyone. Volunter and Acces Programmes at the British Museum

 • Susa Raikes, M. A., Vedoucí Oddělení vzdělávacích aktivit a koordinátor dobrovolníků, Britské muzeum

57/ Make Able Project

 • Tom Jones, Hlavní koordinátor projektu, Velká Británie
 • Walter Baeten, SENAEDIN vzw, Belgie
 • Vania Comuzzi, Università Senza Età Città del Trattato, Itálie
 • Antonio Moreno, SAI Integracion Social SL – Mentalia Puerto, Španělsko
 • Jana Mařeková, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, Slovensko
 • Hana Němcová, Muzeum města Ústí nad Labem

61/ Programy pro osoby se zdravotním postižením v kulturních institucích ČR

 • Mgr. Hana Němcová, Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG

63/ Podpora mezinárodní spolupráce kulturních organizací prostřednictvím programu Grundtvig

 • Mgr. Petra E. Krňavská, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb

66/ Vybraná muzea USA (San Francisco, Monterey, New York) a jejich přístup k návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a orientace

 • Mgr. Milan Jančo, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

78/ Jsme-li zdraví, pak nejen pro sebe. Metodické centrum pro muzejní pedagogiku a projekty s mentálně handicapovanými dětmi, mládeži a dospělými v Moravském zemském muzeu

 • Mgr. Pavla Vykoupilová, Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně

82/ Relikviář pro každého. Zapojení haptické pomůcky pro nevidomé do návštěvnického provozu na SHZ Bečov

 • Mgr. Kateřina Rozinková

89/ Audio/Multi-mediální průvodcovské prohlídky pro handicapované (realizované projekty)

 • Ing. Vladimír Martinec, Promotion and Education, s. r. o.

95/ Dobrovolníci mění svět. Evropský rok dobrovolnictví 2011

 • Mgr. Michal Urban, Odbor pro mládež, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

99/ Akreditace organizací v oblasti dobrovolnické služby

 • Mgr. Radek Jiránek, Oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby, Ministerstvo vnitra ČR

101/ Dobrovolnictví. Prostředník mezi muzeem a veřejností

 • Mgr. Tomáš Drobný, Metodické centrum pro muzejní pedagogiku při Moravském zemském muzeu v Brně

107/ Program EU Culture a možnosti přípravy projektů s účastí dobrovolníků v oblasti kulturního dědictví. Příklad práce s dobrovolníky formou Family Volunteering

 • PhDr. Eva Lukášová, Sekce pro kulturní dědictví, Česká kancelář programu Culture

111/ Obecné parametry dobrovolnictví v kulturních organizacích

 • Mgr. Kateřina Doležalová a PhDr. Jindřiška Gregoriniová, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

116/ Volunteers working in the Natural History Museum in Vienna

 • Astrid Hille, MSc, Botanické oddělení, Přírodovědecké muzeum, Vídeň

118/ Propagace a podpora dobrovolnictví. Iniciativa České kanceláře programu Culture a Institutu umění – Divadelního ústavu

 • Bc. Magdaléna Müllerová, Česká kancelář programu Culture

121/ Dobrovolnictví v Moravské galerii v Brně

 • Mgr. Pavla Obrovská, Moravská galerie v Brně

124/ Projekt Dobrovolnická služeb v Muzeu a v Knihovně

 • Věra Hornová, Muzeum města Ústí nad Labem
 • Mgr. Lenka Černá, Dobrovolnické centrum, o. s.

126/ Občanská iniciativa při konzervaci torzálních památek. Zkušenosti z realizace projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady

 • Petr Svoboda, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

130/ Mezinárodní archivní solidarita funguje aneb Dobrovolnická záchranná mise v Kolíně nad Rýnem

 • Mgr. Martin Sovák, Státní oblastní archiv v Praze

135/ Slavonická řemesla. Zkušenosti se zapojením dobrovolníků.

 • Ing Libor Karásek, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči

138/ Životopisy přednášejících