Publikováno: 30. 11. 1999

Jak komunikovat... aneb mám spolužáka se zdravotním postižením

ak komunikovat... aneb mám spolužáka se zdravotním postižením
Jak komunikovat... aneb mám spolužáka se zdravotním postižením

Publikace je určena především školním dětem. Její autoři vycházející z vlastních osobních zkušeností podávají návod, jak komunikovat se spolužákem, kamarádem, který je stejný jako ony, jenom nemůže chodit a je odkázaný na vozík, jenom nevidí, jenom neslyší. Ocení jí ji i pracovníci muzeí a galerií, pokud se v kolektivu žáků, kteří v rámci výuky navštíví muzejní a galerijní expozice, nachází žáci s fyzickým nebo smyslovým postižením.

Petra Hynková, Dušan Hofmann, Michaela Hnátková:  Jak komunikovat ... ... aneb mám spolužáka se zdravotním postižením. 16 stran. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Praha 2009