Publikováno: 30. 11. 1999

Desatero pro lepší komunikaci pracovníků veřejné správy s osobami se zdravotním postižením

Desatero pro lepší komunikaci pracovníků veřejné správy s osobami se zdravotním postižením

Cílem brožurky „Desatero pro lepší komunikaci pracovníků veřejné správy s osobami se zdravotním postižením“ je vzbudit zájem širokého okruhu lidí, kteří přicházejí denně do styku s osobami se zdravotním postižením. Jde o příspěvek do rozsáhlé diskuse, která by měla vyústit do podoby systematického přeškolování pracovníků ve zdravotnických zařízeních a pracovníků ve veřejné správě, ale také do změn osnov zdravotnických a lékařských škol zaměřených na studium veřejné správy. Pro lepší srozumitelnost autoři „Desatera“ použili zjednodušené formulace, které nemusejí postihovat celou šíři dané problematiky.

 

 

Desatero pro lepší komunikaci pracovníků veřejné správy s osobami se zdravotním postižením, Národní rada osob se zdravotním postižením, Praha 2008.