Publikováno: 1. 3. 2013

Pražská památková rezervace

Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu - 2. vydání

@pov

Revidované vydání publikace pro Hlavní město Praha zpracovala Pražská organizace vozíčkářů, o.s. ve spolupráci s vydavatelstvím MCU s.r.o.
Atlas přináší informace o přístupnosti památek Unesco, obsahuje mapu s vyznačením zmapovaných památek, popis jejich přístupnosti a doporučené turistické trasy.
Publikace jsou zdarma k dispozici v infocentru Pražské informační služby na Staroměstském náměstí, v infocentru Czech Tourismu na Staroměstském náměstí, v infocentrech pražského magistrátu na Mariánském náměstí a ve Škodově paláci v Jungmanově ulici a v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů v Benediktské ulici 6, Praha 1.

Pražská památková rezervace

Podtitul: Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu - 2. vydání
Autor: Pražská organizace vozíčkářů, o. s.
Vydavatel: MCU s.r.o., Hany Kvapilové 10, České Budějovice
Rok vydání: 2010
Formát: A5
Počet stran: 80