Publikováno: 4. 3. 2013

Dostupnost vybraných úřadů na území Městské části Praha 1

Dostupnost vybraných úřadů na území Městské části Praha 1

V mapě jsou vyznačeny budovy Úřadu městské části Praha 1 a objekty úřadů, v nichž se nacházejí agendy, které obyvatelé Prahy 1 běžně užívají. U šesti nejvyužívanějších budov Úřadu MČ Praha 1 je uveden základní popis přístupnosti.

Vyznačené trasy od zastávek MHD k jednotlivým pracovištím úřadu jsou trasy doporučené a v porovnání s jinými možnostmi méně bariérové. Nicméně je třeba počítat s tím, že povrchy komunikací v centru města jsou většinou z nerovných dlažebních kostek a jsou ve svažitém terénu.

Kromě vyznačení budov a doporučených tras k nim jsou v mapě i základní informace o přístupné dopravě v lokalitě a umístění vyhrazených parkovacích stání.

Mapa je k dispozici zdarma v inforcentrech MČ Praha 1 a v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů v Benediktské ulici 6, Praha 1.