Publikováno: 4. 3. 2013

Atlas přístupnosti objektů na území Prahy 1

Atlas přístupnosti objektů na území Prahy 1

Atlas přístupnosti objektů na území Městské části Praha 1 je  publikací, jejímž cílem je usnadnit především lidem s tělesným postižením pohyb v centrální části města. Informace o přístupnosti zdravotnických zařízení a dalších institucí bude ale jistě užitečná také těm, kteří s omezenou schopností pohybu zápolí třeba jen dočasně. Vědět předem, kde je například výtah dostatečně prostorný, aby se jím mohl přepravit kočárek pro dvojčata, bude nepochybně praktické i pro řadu rodičů.

Vzhledem k rozsáhlému počtu staveb ve středu města bylo nezbytné data o zmapovaných objektech rozdělit do dvou publikací. První část, která vychází nyní, se věnuje přístupnosti úřadů, sociálních služeb, zdravotnických institucí včetně lékáren, pošt, infocenter, bank a pojišťoven. Textová část atlasu je doplněna mapou.

Atlas vznikl ve spolupráci Pražské organizace vozíčkářů a Úřadu MČ Praha 1. Mapování objektů i zpracování nasbíraných dat se opírá o platnou Metodiku mapování přístupnosti. V základním popisu se nejprve hodnotí daný objekt celkově jako přístupný – zelený, částečně přístupný – žlutý a nepřístupný – červený. Další informace o přístupnosti konkrétní stavby je vyjádřena pomocí třinácti doplňkových piktogramů a slovního popisu.

Součástí práce spojené s tvorbou atlasu bylo i připomínkování bariérových prvků, na něž se během mapování narazilo. Vznikl tak ucelený soubor návrhů konkrétních úprav, které mohou v budoucnu zlepšit přístupnost zmapovaných staveb. Odbornou práci a koordinaci přípravného týmu vedla Marie Málková.

Atlas je zdarma a k dispozici je v Informačních centrech MČ Praha 1 a v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1.

Atlas přístupnosti objektů na území Městské části Praha 1

Autor: Městská část Praha 1 a Pražská organizace vozíčkářů, o. s.
Vydavatel: MCU s.r.o., Hany Kvapilové 10, České Budějovice
Rok vydání: 2012
Formát: A5
Počet stran: 90