Publikováno: 1. 10. 2020

The Metropolitan Museum of Art a návštěvníci s poruchou autistického spektra

Jak přistupují k návstěvníkům s PAS v Metropolitan Museum of Art v New Yorku a jaké programy jim nabízí?

@metmuseum.org

The Metropolitan Museum of Art v New Yorku je institucí, která se snaží být otevřená všem návštěvníkům a není tomu jinak ani u návštěvníků s poruchou autistického spektra. Pro ně muzeum připravilo, na svém webovém portálu, přehledné instrukce k tomu, jak si naplánovat návštěvu muzea. Ke stažení nabízí například senzorickou mapu, podle které se návštěvníci lépe zorientují v prostoru a mohou tak zjistit, kde se nacházejí tišší prostory a kde naopak prostory rušivější. Pro lepší plánování a výber může sloužit mimo jiné i interaktivní mapa se zobrazenými uměleckými díly v prostoru. Muzeum nabízí také tzv. My Met Tour – vizuální kontrolní seznam s obrázkovými kartami, který může pomoci navrhnout návštěvu muzea lidem s PAS.

Více informací a další tipy naleznete zde.

 

Zdroj: https://www.metmuseum.org/events/programs/access/visitors-with-developmental-and-learning-disabilities/for-visitors-with-autism-spectrum-disorders#parents