Publikováno: 11. 3. 2024

Strakonické muzeum pro neslyšící

Muzeum středního Pootaví Strakonice nabízí prohlídku svých expozic i s videoprůvodcem v českém znakovém jazyce.

Strakonické muzeum pro neslyšící

Neslyšící se ve svém životě potýkají především s velkou komunikační bariérou. Česká republika je sice vázaná Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, přesto se lidé se sluchovým handicapem v praxi stále ještě v dostatečné míře nemohou spolehnout, že potřebné informace získají ve svém mateřském, tedy českém znakovém jazyce. To platí i ve veřejné správě včetně organizací financovaných státem, kraji a obcemi. Do této skupiny patří rovněž muzea, která přispívají k výraznému rozšíření kulturně společenského rozhledu svých návštěvníků.

Po rozsáhlé rekonstrukci a otevření nových expozic se proto Muzeum středního Pootaví Strakonice rozhodlo, že muzejní prostory neslyšícím přiblíží právě v českém znakovém jazyce. Nejprve ve spolupráci s organizací Deaf friendly vzniklo jedenáct videoklipů, které s využitím fotografií a tlumočníka do českého znakového jazyka popisují jednotlivá zastavení ve stálé expozici řádu maltézských rytířů. Na tuto část navázala druhá etapa projektu, kde je stejným způsobem přiblížena historie textilní výroby ve Strakonicích, loutkářská tradice, dudácká tradice i výrobky a motocykly ČZ. Nechybí ani informace o dalších částech muzea, jako je kapitulní síň s ambity, věž Rumpál či mázhaus. V tomto případě muzeum spolupracovalo s organizací Tichý svět, o. p. s.

Celkově má tedy strakonické muzeum k dispozici 25 videoklipů, každý o délce tří až pěti minut. Stejný počet videoklipů vedle českého znakového jazyka obsahuje i titulky, čehož mohou využít především lidé silně nedoslýchaví bez znalosti českého znakového jazyka. Videoklipy pro neslyšící a silně nedoslýchavé jsou pro návštěvníky připraveny v tabletech, které budou od začátku nové výstavní sezóny k dispozici na pokladně muzea. V nejbližší době se plánuje umístění videí i na webový portál muzea.

Více informací na webu muzea.

Zdroj: cz-museums.cz