Publikováno: 4. 9. 2020

Připravte se na návštěvníky se speciálními potřebami!

Jak může muzeum co nejvíc zpříjemnit návštěvu lidem se speciálními potřebami?

@kidsinmuseums.org.uk

Ačkoliv se muzea v posledních letech ve značné míře usilují o to, aby byla přístupná i lidem s tělesním nebo mentálním postižením, jen málo z nich má konkrétní představu o reálných potřebách této skupiny návštěvníků. Zatím, co informace jako šířka dveří pro elektrický vozík nebo zařízení bezbariérové toalety jsou již běžně k dohledání, návštěva muzea sebou nese pro individuální návštěvníky nebo rodiny se speciálními potřebami mnoha dalších aspektů.

Portál Kids in Museums přináší přehled oblastí, na které je dobré myslet předtím, než instituce uvítá první návštěvníky. Seznam byl vytvořen na základě konzultací s organizacemi sdružujícími lidi nebo rodiny s postižením.

Již během přípravy na návštěvu instituce je pro zájemce nezbytné mít k dispozici potřebné informace, ideálně umístěny na přístupných webových stránkách. Mezi ně patří úroveň bezbariérovosti objektů, možnosti parkování nebo audioprůvodců, ale také třeba nabídka muzejního obchodu nebo muzejní kavárny pro případ specifických požadavků na stravování.

Zcela nezbytné je také proškolení zaměstnanců v první linii - podle dotazování rodičů dětí se specifickými potřebami je obava z nevhodné reakce okolí jeden z hlavních důvodů, proč nenavštěvují kulturní instituce, a až 42% z nich má špatné zkušenosti s personálem muzeí a galerií.

Samozřejmě na návštěvníky se speciálními potřebami je nezbytné myslet i u přípravy akcí a programů - ideální jsou aktivity zapojující více smyslů nebo interaktivity, ale téměř jakoukoli činnost je možné přizpůsobit aktuálnímu složení účastníků.

Další rady a tipy na úspěšné projekty najdete v článku Welcoming special needs families.

Zdroj: kidsinmuseums.org.uk/resources/welcoming-special-needs-families/