Publikováno: 30. 6. 2020

Dějiny umění dotekem v italském muzeu

Největší sbírka haptických modelů uměleckých děl je v italském Museo Omero.

Haptické nebo dotykové prvky, určeny nejen návštěvníkům se zrakovým postižením, je dnes možné najít v řadě muzeích všech velikostí. V případě, že zajímavý exponát je příliš vzácný, křehký nebo rozměrný na to, aby bylo umožněno ho vnímat dotykem, je oblíbenou cestou výroba haptického modelu – v současnosti mají návštěvníci možnost touto cestou poznat české památky UNESCO nebo Národní památník na Vítkově.

Museo Tattile Statale Omero (Státní taktilní muzeum Omero) v italské Anconě nabízí rozsáhlou sbírku haptických modelů nejznámějších děl světového umění. Založeno v roce 1993 jako soukromé muzeum určeno pro vzdělávání lidí se zrakovým postižením, dnes je v Museo Omero k doteku více než 150 kopií uměleckých děl zejména z oblasti sochařství a architektury, reprezentujících vývoj umění od starověkého Egypta až po moderní směry. Sbírku doplňují originální plastiky současných umělců, vytvořeny speciálně pro tuto instituci. Rozložení jednotlivých exponátů i jejich popisky jsou uzpůsobeny návštěvníkům s různými variacemi zrakového znevýhodnění.

 

Zdroj: atlasobscura.com/places/museo-omero