Publikováno: 19. 2. 2019

Tiché zprávy

Informace pro Neslyšící, jejichž součástí jsou i pozvánky na výstavy poskytované v českém znakovém jazyce a informace o připravovaných komentovaných prohlídkách expozic a výstav muzeí a galerií a dalších zpřístupněných památkových objektů, tlumočených do českého znakového jazyka.

@tz

I Vaše muzeum by mělo – prostřednictvím videonahrávky – poskytovat informace o výstavách v českém znakovém jazyce.

Tiché zprávy

Zdroj: http://www.tichezpravy.cz/