Publikováno: 8. 10. 2013

Okná múzeí dokorán. Manuál na sprístupňovanie múzejných zbierok pre osoby so zdravotným postihnutím

Národní rada občanů se zdravotním postižením Slovenské republiky realizovala v roce 2009 pilotní projekt „Okná múzeí dokorán" zaměřený na zpřístupňování sbírek muzeí a galerií občanům se zdravotním postižením.
Okná múzeí dokorán. Manuál na sprístupňovanie múzejných zbierok pre osoby so zdravotným postihnutím

Manuál zpřístupňování sbírek návštěvníkům se zdravotním postižením je základním metodickým materiálem pro přípravu vzdělávacích aktivit a dalšího navazujícího informování o projektu. Je rozdělený do pěti samostatných částí, dle pěti základních zdravotních postižení. Manuál tak obsahuje kapitoly o zpřístupňování expozic a výstav muzeí a galerií návštěvníkům s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, jako i návštěvníkům postiženým autismem. Informace, které jsou v příručce uváděné, vychází z profesních a osobních znalostí a zkušeností autorů pracujících s jednotlivými cílovými skupinami.

Metodická príručka o sprístupňovaní múzejných zbierok pre osoby so zdravotným postihnutím v PDF

Zdroj: http://www.nrozp.sk/index.php/projekty-nrozp/37-aktualne-projekty/127-okna-muzei-dokoran