Publikováno: 19. 8. 2019

GASK BEZ BARIÉR

@gask

Programy pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním

Lektorské centrum GASK si připravilo do nové stálé expozice sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 
Programy jsou navrženy pro věkově homogenní skupiny maximálně 10 osob. Do tvůrčího setkání s výtvarnými etudami jsou s důrazem na využití kompenzačních činitelů zapojeny prvky dramatiky a muzikoterapie.

Více o programech zde