Publikováno: 12. 12. 2013

Školení pro pracovníky z dozoru expozic - návštěvníci se sluchovým znevýhodněním

Školení pro pracovníky z dozoru expozic - komunikace s návštěvníky muzeí se sluchovým znevýhodněním (bez přítomnosti tlumočníka do českého znakového jazyka)

SPILKOVÁ, Markéta a Dingová, Naďa. Školení pro pracovníky z dozoru expozic