Publikováno: 27. 12. 2013

Osobnosti ve světě osob se sluchovým postižením

Bakalářská práce Bc. Svatavy Veverkové