Publikováno: 18. 10. 2022

Neslyšící návštěvník v muzeu či galerii

Metodika předkládá v pěti kapitolách informace, které by měly muzeím a galeriím usnadnit zpřístupňování jejich budov i expozic neslyšícím návštěvníkům.

@mcmp.cz

První kapitola seznamuje čtenáře se světem sluchového postižení. Druhá kapitola se obšírně věnuje možným opatřením, která mohou muzea a galerie zavést, a to jak na úrovni technického vybavení, tak personálu a jeho kompetencí. Třetí kapitola zpracovává problematiku komunikace kulturních institucí směrem k neslyšící veřejnosti, školám a dalším organizacím – ať již v roli potenciálních návštěvníků, nebo na úrovni partnerů a spolupracovníků. Čtvrtá kapitola přináší podněty pro programovou nabídku muzeí a galerií. A konečně pátá kapitola nabízí „checklist“, který umožní prakticky zhodnotit přístupnost muzea či galerie krok za krokem.

Neslyšící návštěvník v muzeu či galerii (pdf, 29 s.)

Zdroj: mcmp.cz