Publikováno: 1. 3. 2013

Kultura Neslyšících a její zprostředkování žákům se sluchovým postižením na základní škole

Diplomová práce Mgr. Zdeňky Dvořákové