Publikováno: 30. 11. 1999

Unie neslyšících Brno

Unie neslyšících Brno, o.s. je nestátní, neprofitní, nezávislá organizace, jejíž historie sahá do roku 1991, kdy byla založena pod názvem Česká unie neslyšících oblast Brno, jejímž sídlem byla Praha.
Unie neslyšících Brno

Unie neslyšících Brno

  • V roce 1998 došlo k jejímu úplnému osamostatnění. Společně s Oblastní unií neslyšících Olomouc, Jihlavskou unií neslyšících a Plzeňskou unií neslyšících je Unie neslyšících Brno spoluzakladatelem střechové organizace Českomoravská jednota neslyšících, jejíž sídlo je v Brně.
  • Záměrem vytvoření Českomoravské jednoty neslyšících je zejména sjednotit roztříštěné organizace sluchově postižených tak, aby dotace a péče pro sluchově postižené byla poskytována organizacích přímo v regionech bez toho, aby podstatná část finančních prostředků zůstávala na ústředí s možností rozhodování o způsobu práce podle místních možností, schopností nabídky a poptávky služeb. Zakladateli Unie neslyšících Brno, o.s. jsou dobrovolní aktivisté i profesionální pracovníci neslyšících.
  • Posláním Unie neslyšících Brno, o.s. je je především pomáhat všem sluchově postiženým bez rozdílu. Řeč a sluch jsou základními předpoklady ke komunikaci. Vzhledem k tomu, že tito lidé mají narušeny, či se jim vůbec nedostává sluchových schopností, nemůže dojít k rozvinutí řeči přirozenou cestou a mají tak zhoršené podmínky ke komunikaci. Unie neslyšících Brno napomáhá vyrovnávat následky sluchového postižení, pozvedávat psychické a občanské sebevědomí, učit žít sluchově postižené plným životem a integrovat je do společnosti zdravých lidí.

Kompenzační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé

Zdroj: http://www.unieneslysicichbrno.cz