Publikováno: 30. 11. 1999

Pevnost - České centrum znakového jazyka o. s.

Organizace Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. (dále jen „Pevnost“) vznikla 25. května 2000 za účelem šíření informací o rozvíjející se komunitě Neslyšících, jejich jazyku a kultuře.
Pevnost - České centrum znakového jazyka o. s.

Pevnost - České centrum znakového jazyka o. s.

Zakladateli Pevnosti jsou Neslyšící a jejich slyšící přátelé, kteří podporují snahu některých členů komunity zlepšit úroveň informovanosti o problematice Neslyšících, zejména pak o jazykových problémech. Důvodem, vedle již tak velkého počtu organizací a spolků neslyšících byla snaha vytvořit takovou organizaci, jež vznikne na popud Neslyšících a jež bude Neslyšícími řízena jak programově, tak organizačně. Neslyšící tedy v Pevnosti sami rozhodují o svých záležitostech a sami seznamují slyšící zájemce se svým jazykem a kulturou.

Pevnost spolupracuje s mnoha dalšími organizacemi, školami a institucemi, které se zabývají otázkami, které se týkají Neslyšících a českého znakového jazyka. V roce 2002 se Pevnost stala členem Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.

Zdroj: http://www.pevnost.com/