Publikováno: 27. 7. 2017

Bezbariérová knihovna

Původně studentský projekt Bezbariérová knihovna se 25. listopadu 2011 sjednotil s aktivitami SKIPu na poli přístupnosti knihoven klientům se specifickými nároky a vznikla tak Sekce služeb osobám se specifickými potřebami.

Bezbariérová knihovna

Cílem činnosti sekce je vést živou diskuzi mezi pracovníky knihoven, návštěvníky knihoven z řad osob se specifickými potřebami i další odbornou veřejností. Docílit toho, aby se knihovny staly pro klienty se specifickými potřebami důležitým partnerem, na kterého se mohou obrátit s jistotou, že dostanou kvalitní služby. V rámci projektu vzniká také standard Handicap Friendly, který bude připravovat knihovny na to, aby se staly opravdu bezbariérovými ve všech ohledech.

Více informací o původním projektu studentek KISK FF MU Bezbariérová knihovna zde.