Rubrika Literatura přináší přehled tuzemské i zahraniční, zejména odborné, literatury, která reflektuje vztah muzeí k návštěvníkům se specifickými potřebami.

Pokud víte o zajímavé publikaci z této oblasti, kterou jste na těchto webových stránkách nenašli, informujte nás na e-mailové adrese centrum@nm.cz.