Publikováno: 27. 12. 2013

Nahlédnutí do života beze zraku

Publikace Okamžik(u) - sdružení pro podporu nejen nevidomých.
Nahlédnutí do života beze zraku

Drobná informační brožura obsahuje především osobní výpovědi zrakově postižených lidí odpovídá také na otázky:

  • Co je diskriminace?
  • Jak rozeznat diskriminující jednání?
  • Jaké jsou nejčastější diskriminující prvky v jednání nepoučených laiků i profesionálních pracovníků?
  • Jak diskriminaci nevidomých vyloučit ze života?
  • Jak jí předcházet a jak se jí bránit?
  • Co v tom může udělat vidící člověk a co nevidomý?

Úvodní esej o lidství napsal vidící člověk - Ladislav Špaček (odborník na etiketu a komunikaci, dlouholetý mluvčí prezidenta Václava Havla).

Ukázka z knihy:

Předmluva:

…Žijeme v jedné z nejšťastnějších a nejspokojenějších zemí světa. Netrápí nás hladomory, živelné katastrofy se stovkami mrtvých, bída, epidemie smrtonosných chorob, občanské války. Žijeme oproti většině světa v komfortu a blahobytu, ale neměli bychom dopustit, aby se náš život v hojnosti proměnil v sobectví. Měli bychom si najít ve svém srdci místo pro pomoc těm, kteří ji potřebují, i když o ni nežádají. Je na nás, abychom našli cestu, jak prožít pocit lidské vzájemnosti. Je to důležité nejen pro druhé, ale také pro nás.

Ladislav Špaček

Brožura, 48 stran, zdarma.

Zdroj: http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Publikace/nahlednuti_do_zivota.html

Publikace, vydané sdružením Okamžik