Publikováno: 30. 11. 1999

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ

V souvislosti s integrací zrakově postižených do běžných škol je nutno zajistit těmto žákům potřebné pomůcky, které kompenzují jejich zrakový handicap.
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ

Příručka seznamuje učitele s nejdůležitějšími kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené, uvádí jejich přehled specifikovaný podle jednotlivých učebních předmětů základní školy, podle potřeby přináší i podrobný popis a návod pro práci s nimi. 2., upravené vydání; 20 stran.

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ, Septima, spol. s.r.o. ISBN: 8072161040.

Zdroj: http://www.sevt.cz/produkt/kompenzacni-pomucky-pro-zrakove-postizene-zaky-zs-22931405/