Publikováno: 18. 2. 2019

Doteky pravěku a antiky I. Katalog

Katalog doprovázející první hmatovou výstavu Národního muzea, připravenou ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR. Listopad 1992.

Doteky pravěku a antiky I. Katalog

Výstava Doteky pravěku a antiky I. byla koncipovaná jako reprezentativní výběr archeologických sbírek Národního muzea, který zahrnoval sbírky pravěku a raného středověku a sbírky z oboru antické archeologie. Výstavu doprovázel katalog. Součástí katalogu je soubor vyobrazení vystavených exponátů v zjednodušeném černoticku a v bodovém vyobrazení.

  • Obr. 1 První stránka katalogu.
  • Obr. 2 Informace o výstavě a autorech výstavy a katalogu.
  • Obr. 3 Pěstný klín. Vyobrazení a hmatové vyobrazení.
  • Obr. 4 Keramická nádoba Vinařické kultury. Vyobrazení a hmatové vyobrazení.

Marie Dufková - Jan Fridrich - Václav Matoušek: Doteky pravěku a antiky I. Praha 1992.

S katalogem se lze seznámit v Technickém muzeu v Brně, v oddělení dokumentace tyflopedických informací.