Publikováno: 30. 11. 1999

Arteterapie se zrakově postiženými

Odborný text speciálního pedagoga a arteterapeuta PaedDr. Evžena Perouta shrnuje více než desetiletou zkušenost ze setkání s výtvarnou tvorbou různě zrakově postižených
 Arteterapie se zrakově postiženými

V knize jsou popsány postupy a techniky, které se panu Peroutovi osvědčily a které umožňují nahlédnout do vnitřního světa představ nevidících a jinak zrakově postižených.Obsah knihy je strukturován do tří částí. První teoretická část uvádí čtenáře do výchovně vzdělávací problematiky, druhá část speciálně pedagogická se zabývá fenoménem zrakového postižení a závěrečná praktická část ve vybraných kazuistikách popisuje typické znakosloví mezní podoby výtvarné tvorby.

Perout, Evžen: Arteterapie se zrakově postiženými. Praha: Okamžik, 2005. ISBN 8090324797

Zdroj: https://www.kosmas.cz/knihy/133901/arteterapie-se-zrakove-postizenymi/

Obrazová příloha: http://cirkev.wordpress.com/2011/03/04/poznani-postizeni-umeni-ii-3-1-1-hmat-a-vytvarna-umeni/