Publikováno: 1. 3. 2013

Šestka bez bariér

Atlas přístupnosti objektů na území městské části Praha 6
Šestka bez bariér

Publikace vznikla ve spolupráci Pražské organizace vozíčkářů a radnice šestého městského obvodu. Nabízí přehledné informace o přístupnosti vybraných objektů v lokalitě především lidem s tělesným postižením. Užitečným pomocníkem může ale být i seniorům a rodičům s malými dětmi.
Publikace je rozdělena do čtyř tematických okruhů. První kapitola se zabývá přístupností úřadů, sociálních služeb a školských zařízení, druhá část hodnotí přístupnost zdravotnických institucí včetně lékáren. Třetí oddíl popisuje z hlediska bezbariérovosti služby a obchodní centra. V poslední čtvrté kapitole je prostor pro divadla, kulturní památky a sportovní zařízení. Textová část atlasu je doplněna mapou.
Mapování objektů i zpracování nasbíraných dat se opírá o platnou Metodiku mapování přístupnosti, která v základním popisu hodnotí daný objekt jako přístupný – zelený, částečně přístupný – žlutý a nepřístupný – červený. Další informace o přístupnosti konkrétní stavby získá uživatel atlasu pomocí třinácti doplňkových piktogramů a slovního popisu.
Atlas je zdarma a k dispozici je v Informačních centrech MČ Praha 6 a v kanceláři POV.

Šestka bez bariér

Podtitul: Atlas přístupnosti objektů na území městské části Praha 6
Autor: Městská část Praha 6 a Pražská organizace vozíčkářů, o. s.
Vydavatel: MCU s.r.o., Hany Kvapilové 10, České Budějovice
Rok vydání: 2012
Formát: A5
Počet stran: 82