Publikováno: 1. 3. 2013

Přes bariéry – Informační rozcestník pro snadné putování Prahou

Brožura Přes bariéry – Informační rozcestník pro snadné putování Prahou je určena především domácím i zahraničním turistům s handicapem.

Je zdrojem odkazů na důležité instituce a informační weby a vodítkem, jak se zorientovat v možnostech, které hlavní město lidem s omezenou schopností pohybu nabízí.

Brožura je rozdělena do pěti tematických okruhů. První kapitola se zabývá přístupností informačních středisek, druhá část informuje o možnostech městské hromadné dopravy i přepravy individuální. V dalších oddílech lze najít informace o půjčovnách kompenzačních pomůcek, důležitých webech a užitečných publikací souvisejících s problematikou. Textová část atlasu je doplněna dopravním schématem PID a turistickou mapou centra města. Brožura vznikla na základě obecně doporučené metodiky mapování, a proto je v závěru uvedena kategorizace objektů přístupných, částečně přístupných a nepřístupných.

V současné chvíli je publikace zdarma k dispozici v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1. V blízké době by měla být rovněž dostupná v pobočkách Pražské informační služby a v dalších institucích. Brožura vznikla za finanční podpory MHMP.

 

Autor: Pražská organizace vozíčkářů, o. s.

Vydavatel: MCU s.r.o., Hany Kvapilové 10, České Budějovice

Rok vydání: 2012

Formát: 210 x 99 mm

Počet stran: 56

Ke stažení: