Publikováno: 5. 3. 2013

Atlas přístupnosti objektů na území Městské části Praha 1 – Pokračování

Atlas přístupnosti objektů na území Městské části Praha 1 – Pokračování přináší lidem s omezenou schopností pohybu informace o přístupnosti objektů prvního městského obvodu.

Atlas přístupnosti objektů na území Městské části Praha 1 – Pokračování

Publikace není určena pouze uživatelům na vozíku. Má být praktickým a užitečným průvodcem i rodičům s kočárky a dalším skupinám obyvatel, pro něž můžou být schody či jiná bariéra ve veřejném prostoru nepříjemným překvapením.

Atlas se věnuje přístupnosti vybraných školských zařízení, knihoven, policejních služeben, obchodních domů a nákupních galerií, ale i menším obchodům s potravinami, prádelnám a čistírnám oděvů. Velká část publikace mapuje přístupnost budov pro volnočasové aktivity, jako jsou divadla a kina, vybrané kostely, významné kulturní objekty nebo dětská hřiště. Součástí Atlasu je rovněž přehled veřejných toalet. Textová část atlasu je doplněna mapou.

Atlas vznikl ve spolupráci Pražské organizace vozíčkářů a Úřadu MČ Praha 1. Mapování objektů i zpracování nasbíraných dat se opírá o platnou Metodiku mapování přístupnosti. V základním popisu se nejprve hodnotí daný objekt celkově jako přístupný – zelený, částečně přístupný – žlutý a nepřístupný – červený. Další informace o přístupnosti konkrétní stavby je vyjádřena pomocí třinácti doplňkových piktogramů a slovního popisu.

Publikace je zdarma k dispozici v Informačních centrech MČ Praha 1 a v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1.

Autor: Městská část Praha 1 a Pražská organizace vozíčkářů, o. s.
Vydavatel: MCU s.r.o., Hany Kvapilové 10, České Budějovice
Rok vydání: 2013
Formát: A5
Počet stran: 92