Muzeum 1/2014

Pdf ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial

 

PROJEKT ARCHEOLOGIE NA DOSAH

  • Dějiny pravěku, muzea a výuka na základnícha středních školách*

        Jiří Košta, Marie Opatrná

  • Přínos multimédií a digitálních technologií pro popularizaci archeologie*

        Veronika Mikešová

  • Současné české archeologické expozice – výraz společenské pozice archeologie?*

        Jarmila Valentová

  • Archeologie v umění. Poznámky k historii zobrazování pravěku v českém uměleckém prostředí v kontextu Národního muzea.*

        Marie Opatrná

 

DĚJINY MUZEÍ

  • Od Vlastenského k Národnímu: odraz dějin v názvu našeho největšího muzea*

        Karel Sklenář

  • Rok 1814 – rok počátků (Pokus o reinterpretaci Gymnazijního muzea v Opavě)*

        Pavel Šopák

 

POPULARIZACE SBÍREK

  • Popularizace přírodovědných muzejních sbírek a literatury pomocí platformy Biodiversity Library Exhibition (BLE)

        Jiří Frank

 

MUZEJNÍ PEDAGOGIKA

  • Co umění umí: Animační programy pro děti předškolního věku v Muzeu umění Olomouc

        Michaela Johnová Čapková

 

RECENZE

  • O svůdnosti poznávání tvorbou

        Jan Slavík

 

ZPRÁVY

  • Muzejnictví u nás slaví 200 let


*recenzované příspěvky