Redakční rada má minimálně 15 členů a tvoří ji odborníci z domácích i zahraničních muzeí, galerií, výzkumných ústavů, kulturních institucí, univerzit a dalších paměťových institucí se specializací na problematiku široce chápaného kulturního dědictví. Ve složení redakční rady musí zásadně převažovat externí specialisté nad pracovníky Národního muzea, a to s cílovým poměrem 2:1.

 • PhDr. Michal Babík, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum hry
 • Mgr. Ondřej Chrobák, Moravská galerie v Brně
 • Mgr. Marek Junek, Ph.D., Moravské zemské muzeum
 • Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D., Národní technické muzeum
 • David Korecký, Nadace pro současné umění Praha
 • Mgr. Filip Lýsek, Regionální muzeum v Českém Krumlově
 • dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, ředitel Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Varšava
 • Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., Moravské zemské muzeum
 • Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D., Národní muzeum
 • doc. Dr. phil. Mgr. Mária Orišková, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
 •  Mgr. Branislav Panis, Slovenské národné múzeum
 • PhDr. Ing. Petra Štůlová, Ph.D., Národní muzeum
 • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Národní muzeum
 • PhDr. Zuzana Strnadová, Národní muzeum
 • Mgr. Antonín Šimčík, Slezská univerzita v Opavě
 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
 • Prof. Dr. Hildegard K. Vieregg, Hochschule für Philosophie, München