MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce je odborným recenzovaným periodikem. Publikované stati a eseje prochází oboustranně anonymním recenzním řízením a následně musí být schváleny redakční radou.

Rukopisy jsou anonymně zasílány minimálně jednomu nezávislému externímu odborníkovi na danou problematiku. Každý příspěvek hodnotí dva až tři recenzenti. Většinu obsahu v časopise tvoří příspěvky v rubrikách studie (povinně prochází recenzním řízením) a materiály (prochází recenzním řízení na základě rozhodnutí šéfredaktora časopisu).

Po návratu příspěvků z recenzního řízení se autorům zasílají anonymně komentáře recenzentů, případně také doporučení redakce k úpravě článků. Autoři mají vymezenou lhůtu na úpravu příspěvků.

Upravené kladně hodnocené příspěvky v recenzním řízení poté musí schválit redakční rada, která rovněž může vznést další požadavky na úpravu jednotlivých příspěvků.