Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Národní muzeum

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Václavské náměstí 68

115 79 Praha 1

 

telefon: 224 497 175

email pro zasílání příspěvků: muzeum@nm.cz