Zvláštní vydání 2018

Pdf ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial

 

  • Vytváření elektronického registru sbírek kulturní opozice*

        Miroslav Michela, Michaela Kůželová, Anna Vrtálková

  • Kulturní opozice: koncepty a přístupy*

        Péter Apor, Sándor Horváth, Tamás Scheibner, Éva Kovács

  • Československá realita 1969–1989*

        Michal Stehlík

  • Sbírky Národního muzea spjaté s kulturní opozicí*

        Marek Junek

  • Ako definovať československý underground*

        Barbara Bothová

  • Oficiální a neoficiální v československém umění. Poznámky k výtvarnému umění v projektu COURAGE*

        Johana Lomová

 

ABSTRAKTY PUBLIKOVANÝCH ČLÁNKŮ V NĚMČINĚ

 

*recenzované příspěvky