Muzeum 2/2022

Pdf ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial


TÉMATICKÉ STUDIE

 • Parlament a parlamentarismus ve sbírkách Národního muzea**

       ​Ondřej Štěpánek

 • Stálá expozice Českého muzea hudby – minulost, přítomnost a nové perspektivy*

        Tereza Žůrková

 • Rané písně Antonína Dvořáka: literární předlohy, rukopisné fragmenty, nakladatelé*

        Veronika Vejvodová

 • Poprvé na scéně. K premiéře Dvořákovy Rusalky v Národním divadle v roce 1901*

        Veronika Vejvodová

 • Divadelní fotografie a jejich autoři ve sbírce Národního muzea: Josef Heinrich a Čestmír Jírů – neznámí či zapomenutí?*

        Hanuš Jordan

 • Divadelní tisky, almanachy a další periodické i neperiodické prameny jako zdroj pro heuristické bádání v teatrologii: Zpráva o této sbírkotvorné činnosti Divadelního oddělení Národního muzea*

        Libor Vodička

 • Badatelsky orientovaná výuka jako směr edukační strategie v expozici Dějiny 20. století v Národním muzeu*

         Eliška Pekárková, Johana Stejskalová

 • „Zapojíte se do diskuze?“ Uvažování o muzeích na stránkách českých muzejních periodik (1989–2021) **

         Michal Kurz

DISKUSE

 • Malá muzea a akademické prostředí – poddaný služebník a přehlíživý feudál, anebo vztah s potenciálem plodného partnerství?*

          Jan Lhoták

SEMINÁŘE A KONFERENCE

 • Konference MCMI 2022 – Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby, Praha 12. 10. – 13. 10. 2022 (Očima kurátora sbírky uměleckého řemesla Muzea města Ústí nad Labem.)

        Jiří Belis

ZPRÁVY

 • Zpráva o výstavě Nový světový pořádek

       Matěj Moravanský

ABSTRAKTY PUBLIKOVANÝCH ČLÁNKŮ V NĚMČINĚ

*recenzované příspěvky