Muzeum 2/2015

Pdf ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial

 

TÉMATICKÉ STUDIE

  • Muzejní teorie a praxe v první polovině 20. století: příklad Jana Hofmana*

        Pavel Šopák

  • Výstava Pravěk Československa (1958) v Národním muzeu: Světlo, zvuk a pohyb v roli průvodce návštěvníka*

        Ivana Kocichová

 

MUZEJNÍ EDUKACE

  • Muzejní expozice jako specifické edukační médium – prezentace výsledků výzkumného šetření*

        Petra Šobáňová

 

MATERIÁLY

  • Nové postupy při ošetření geologických vzorků postižených degradací disulfidů železa (pyrit a markazit)*

        Boris Ekrt, Michal Novák, Jan Sklenář, Zuzana Gazdová

  • Sám sobě průvodcem aneb Využití fuzzy expertního systému pro prohlídku muzejní expozice pomocí chytrého telefonu*

        Lukáš Najbrt, Jana Kapounová

 

PROJEKTY

  • Dokumentace divadelní práce pro muzejní sbírky: reflexe projektu Divadelního oddělení Národního muzea*

        Veronika Musilová Kyrianová

  • Dobrovolnický program Národního muzea*

        Ludmila Tůmová

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE

  • Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online komunikace Muzea Karla Zemana

        Denisa Lešková, Anna Marie Němcová, Nina Seyčková, Michaela Slussareff

 

ZPRÁVY

  • Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

        Marie Žáčková

 

ABSTRAKTY PUBLIKOVANÝCH ČLÁNKŮ V NĚMČINĚ

 

*recenzované příspěvky