Publikováno: 24. 10. 2019

Využití digitálních technologií v muzejní prezentaci a edukaci

Šobáňová, Petra. 2019. Využití digitálních technologií v muzejní prezentaci a edukaci . Brno: Moravské zemské muzeum. ISBN 978-80-7028-522-0

@mcmp

Metodický materiál se zabývá využítím typologií expozičních prvků digitální povahy, aktivitami virtuálních muzeí, tématem mobilních aplikací v muzejní kultuře a e-learningem. Doporučení se týkají využití digitálních technologií v prezentaci a edukaci muzeí galerií. Zájemci zde naleznou četné příklady z praxe, užitečné shrnutí zásad tvorby digitálního obsahu, včetně pedagogických souvislostí, důvodů, proč jej mají muzea připravovat.

Text metodického materiálu je dostupný zde.