Pdf ke stažení

Editorial
téma
Interaktivní technologie pro  muzea
Michaela Buchtová
 
materiály
Mezioborové autority v muzejní a galerijní praxi
David Cigánek
Zážitek v muzeu v hlavní roli – Řetězové provádění ve Vrchotových Janovicích (1994-2011)
Ludmila Fiedlerová
 
muzejní pedagogika
Tajemství muzea – pedagogický konstruktivismus a postupy programu RWCT v muzejně pedagogické praxi určené žákům základních škol
Petra Dolejšková
Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních institucích
Lenka Zmeková
Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami – neslyšící
Naďa Dingová
 
materiály
Vývoj českého cirkusu od nejstarších dob do 50. let 20. století a jeho dokumentace ve sbírce Národního muzea
Hanuš Jordan