MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku (vychází od roku 1963).

Obsahem tohoto recenzovaného odborného periodika jsou především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky včetně teoretické i praktické muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervátorství, restaurátorství a preparátorství, práce s veřejností, výstavní kritiky a problematiky kulturního dědictví obecně, včetně vědních oborů zástoupených v českých muzeích.

Časopis vychází dvakrát ročně. 

V roce 2015 byl časopis zařazen do seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd ERIH PLUS.

Veškeré články jsou od roku 2020 distribuovány přes online platformu Crossref.

 

Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz.

Pro informace o termínech uzávěrek připravovaných čísel kontaktujte redakci.