Pdf ke stažení

Editorial


Vytváření elektronického registru sbírek kulturní opozice*
Miroslav Michela, Michaela Kůželová, Anna Vrtálková


Kulturní opozice: koncepty a přístupy*
Péter Apor, Sándor Horváth, Tamás Scheibner, Éva Kovács


Československá realita 1969–1989*
Michal Stehlík


Sbírky Národního muzea spjaté s kulturní opozicí*
Marek Junek


Ako definovať československý underground*
Barbara Bothová


Oficiální a neoficiální v československém umění. Poznámky k výtvarnému umění v projektu COURAGE*
Johana Lomová

 

ABSTRAKTY PUBLIKOVANÝCH ČLÁNKŮ V NĚMČINĚ

 

*recenzované příspěvky