Pdf ke stažení!

 

Editorial
 
tematické studie
Muzejní teorie a praxe v první polovině 20. století: příklad Jana Hofmana*
Pavel Šopák
Výstava Pravěk Československa (1958) v Národním muzeu: Světlo, zvuk a pohyb v roli průvodce návštěvníka*
Ivana Kocichová
 
muzejní edukace
Muzejní expozice jako specifické edukační médium – prezentace výsledků výzkumného šetření*
Petra Šobáňová
 
materiály
Nové postupy při ošetření geologických vzorků postižených degradací disulfidů železa (pyrit a markazit)*
Boris Ekrt, Michal Novák, Jan Sklenář, Zuzana Gazdová
Sám sobě průvodcem aneb Využití fuzzy expertního systému pro prohlídku muzejní expozice pomocí chytrého telefonu*
Lukáš Najbrt, Jana Kapounová
 
projekty
Dokumentace divadelní práce pro muzejní sbírky: reflexe projektu Divadelního oddělení Národního muzea*
Veronika Musilová Kyrianová
Dobrovolnický program Národního muzea*
Ludmila Tůmová
 
případová studie
Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online komunikace Muzea Karla Zemana
Denisa Lešková, Anna Marie Němcová, Nina Seyčková, Michaela Slussareff
 
zprávy
Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy
Marie Žáčková
 
Abstrakty publikovaných článků v němčině
 
 
*recenzované příspěvky