Pdf ke stažení

Obsah Muzea 2/2009 a resume hlavních statí

Editorial

téma

Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky

Vladimír Jůva

 

nové technologie

Světlo v galeriích a muzeích

Karin Urbanová Kasanová

 

materiály

„Historic Houses Museums“ v ČR?

Ladislav Zikmund-Lender

Mikroformáty a jejich využití

Kateřina Salonová

International Centre for Cultural and Heritage Studies

Hana Havlůjová

 

zprávy

Muzeologická terminologie – zpět ke kořenům

Václav Rutar

50 Dům historie Přešticka – muzeum řemesel a obchodu

Drahomíra Valentová

Doc. PhDr. Karel Boženek, PhD. Muzeolog, muzikolog a muzejník

Petr Vojtal

 

recenze

Kalay, Yehuda E. – Kvan, Thomas – Affleck, Janice (eds.): New Heritage: New Media and Cultural Heritage