Pdf ke stažení!

Editorial

MUZEUM A VEŘEJNOST

Relevantní muzea*

Naďa Machková Prajzová

 

PÉČE O SBÍRKY

Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi*

Petra Štefcová, Jaroslav Valach, Petr Zemánek

Možnosti průzkumu laténských mečů a volba vhodného konzervačního zásahu *

Martin Fořt, Pavel Sankot

 

MUZEJNÍ EDUKACE

Život a práce horníků: Didaktické přístupy tří hornických míst paměti v edukaci*

Monika Kudelová

 

ZPRÁVY

Imidž Ľubovnianskeho múzea v XXI. storočí

Jakub Ondrej

Skanzeny v zemi shinkansenů: Pozdrav z muzeí v přírodě v Japonsku

Radek Bryol

Péče o návštěvníky: Nové oddělení Národního muzea

Ivana Kocichová

Stáže pro muzejní pracovníky v Národním muzeu

Ludmila Tůmová

 

ABSTRAKTY PUBLIKOVANÝCH ČLÁNKŮ V NĚMČINĚ

 

*recenzované příspěvky